01.10.2013

Ukidanje Brand paketa

U skladu sa odlukom RNIDS-a, od 11. oktobra 2013. godine neće biti moguća registracija ili produženje registracije Brand paketa. Nakon ovog roka, Fondacija RNIDS će izvršiti razvezivanje svih Brand paketa u sistemu.

14.12.2007

HostingMania ovlašćeni registar

20.01.2015

Nova cena Internacionalnih domena

07.02.2015

Radovi na mreži

15.07.2015

Upgrade PHP-a

21.01.2016

Nova cena Internacionalnih domena