20.01.2015

Nova cena Internacionalnih domena

Od 20.01.2015 godine, cena za registraciju .com, .net, .org, .info, .biz i .name domena je promenjena. Cena za registraciju i produženje registracije domena je 1250 dinara za period od 1 godine.

14.12.2007

HostingMania ovlašćeni registar

07.02.2015

Radovi na mreži

15.07.2015

Upgrade PHP-a

21.01.2016

Nova cena Internacionalnih domena

01.10.2013

Ukidanje Brand paketa