29.04.2021

Nova cena Internacionalnih domena

Od 01.05.2021 godine,  cena za registraciju, produženje registracije .com, .net, .org, .info i .biz  domena je promenjena. Cena za .com domen je 1700 dinara, .net 1900 dinara, .org 1800 dinara, .info i .biz 2000 dinara. Cene su bez uračunatog PDV-a.

29.04.2021

Nova cena Internacionalnih domena

21.01.2016

Nova cena Internacionalnih domena

15.07.2015

Upgrade PHP-a

07.02.2015

Radovi na mreži

20.01.2015

Nova cena Internacionalnih domena

01.10.2013

Ukidanje Brand paketa